Gỗ ghép Tràm

 • 0 out of 5

  Thanh gỗ 12mm x 49mm x 796mm

  Gỗ ghép tràm 15 BC. Ván được ghép mộng chìm. Quy cách dầy 15mm, rộng 1m2, dài 2m4. Xuất hóa đơn tài chính theo yêu cầu.

  Khách mua sỉ vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

  Đặc Biệt: Có nhận làm ván Tràm theo quy cách khách hàng.

  Quý khách mua ván xin vui lòng liên hệ:

  086 860 8859 (Dương)

  098 306 1326 (Tú)

  12,000 
 • 0 out of 5

  Thanh gỗ L 12mm x 79mm x 1008 mm

  Gỗ ghép tràm 15 BC. Ván được ghép mộng chìm. Quy cách dầy 15mm, rộng 1m2, dài 2m4. Xuất hóa đơn tài chính theo yêu cầu.

  Khách mua sỉ vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

  Đặc Biệt: Có nhận làm ván Tràm theo quy cách khách hàng.

  Quý khách mua ván xin vui lòng liên hệ:

  086 860 8859 (Dương)

  098 306 1326 (Tú)

  30,000 
 • 0 out of 5

  Thanh gỗ L 12mm x 79mm x 998mm

  Gỗ ghép tràm 15 BC. Ván được ghép mộng chìm. Quy cách dầy 15mm, rộng 1m2, dài 2m4. Xuất hóa đơn tài chính theo yêu cầu.

  Khách mua sỉ vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

  Đặc Biệt: Có nhận làm ván Tràm theo quy cách khách hàng.

  Quý khách mua ván xin vui lòng liên hệ:

  086 860 8859 (Dương)

  098 306 1326 (Tú)

  30,000 
 • 0 out of 5

  Thanh gỗ L 12mm x 81mm x 799mm

  Gỗ ghép tràm 15 BC. Ván được ghép mộng chìm. Quy cách dầy 15mm, rộng 1m2, dài 2m4. Xuất hóa đơn tài chính theo yêu cầu.

  Khách mua sỉ vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

  Đặc Biệt: Có nhận làm ván Tràm theo quy cách khách hàng.

  Quý khách mua ván xin vui lòng liên hệ:

  086 860 8859 (Dương)

  098 306 1326 (Tú)

  24,000 
 • 0 out of 5

  Tràm 10 BC 1m x 2m

  Gỗ ghép tràm 10 BC. Ván được ghép mộng chìm. Quy cách dầy 10mm, rộng 1m, dài 2m. Xuất hóa đơn tài chính theo yêu cầu.

  Khách mua sỉ vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

  Đặc Biệt: Có nhận làm ván Tràm theo quy cách khách hàng.

  Quý khách mua ván xin vui lòng liên hệ:

  086 860 8859 (Dương)

  098 306 1326 (Tú)

  225,000 
 • 0 out of 5

  Tràm 10 BC 1m2 x 2m4

  Gỗ ghép tràm 10 BC. Ván được ghép mộng chìm. Quy cách dầy 10mm, rộng 1m2, dài 2m4. Xuất hóa đơn tài chính theo yêu cầu.

  Khách mua sỉ vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

  Đặc Biệt: Có nhận làm ván Tràm theo quy cách khách hàng.

  Quý khách mua ván xin vui lòng liên hệ:

  086 860 8859 (Dương)

  098 306 1326 (Tú)

  310,000 
 • 0 out of 5

  Tràm 12 BC 1m22 x 2m44

  Gỗ ghép tràm 12 BC. Ván được ghép mộng chìm. Quy cách dầy 12mm, rộng 1m22, dài 2m44. Xuất hóa đơn tài chính theo yêu cầu.

  Khách mua sỉ vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

  Đặc Biệt: Có nhận làm ván Tràm theo quy cách khách hàng.

  Quý khách mua ván xin vui lòng liên hệ:

  086 860 8859 (Dương)

  098 306 1326 (Tú)

  400,000 
 • 0 out of 5

  Tràm 17 BC 1m22 x 2m44

  Gỗ ghép tràm 15 BC. Ván được ghép mộng chìm. Quy cách dầy 15mm, rộng 1m2, dài 2m4. Xuất hóa đơn tài chính theo yêu cầu.

  Khách mua sỉ vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

  Đặc Biệt: Có nhận làm ván Tràm theo quy cách khách hàng.

  Quý khách mua ván xin vui lòng liên hệ:

  086 860 8859 (Dương)

  098 306 1326 (Tú)

  510,000 
 • 0 out of 5

  Tràm 18 AC 1m22 x 2m44

  Gỗ ghép tràm 18 AC. Ván được ghép mộng chìm. Quy cách dầy 18mm, rộng 1m22, dài 2m44. Xuất hóa đơn tài chính theo yêu cầu.

  Khách mua sỉ vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

  Đặc Biệt: Có nhận làm ván Tràm theo quy cách khách hàng.

  Quý khách mua ván xin vui lòng liên hệ:

  086 860 8859 (Dương)

  098 306 1326 (Tú)

  580,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Ván gỗ ghép tràm 10ly C 1m2 x 2m4 mộng chìm

  Hot
  0 out of 5

  Ván gỗ ghép tràm 10ly C 1m2 x 2m4 mộng chìm

  Gỗ ghép tràm 10 C. Ván được ghép mộng chìm. Quy cách dầy 10mm, rộng 1m2, dài 2m4. Xuất hóa đơn tài chính theo yêu cầu.

  Khách mua sỉ vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

  Đặc Biệt: Có nhận làm ván Tràm theo quy cách khách hàng.

  Quý khách mua ván xin vui lòng liên hệ:

  320,000 
 • 0 out of 5

  Ván gỗ ghép Tràm 12ly AB mộng chìm keo bóng 1 mặt

  Tràm 12ly mặt AB mộng chìm phủ keo bóng 1 mặt. Giá 490k. Quý khách mua hàng vui lòng gọi 098.306.1326

  (Tú). 086 860 8859 (Dương).

  490,000 
 • 0 out of 5

  Ván gỗ ghép tràm 12ly AC mộng chìm 1m2 x 2m43

  Gỗ ghép tràm 12 AC mộng chìm , một mặt đẹp, một mặt xấu. Quy cách dầy 12mm, rộng 1m2, dài 2m4. Xuất hóa đơn tài chính theo yêu cầu.

  Khách mua sỉ vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

  Đặc Biệt: Có nhận làm ván Tràm theo quy cách khách hàng.

  Quý khách mua ván xin vui lòng liên hệ:

  086 860 8859 (Dương)

  098 306 1326 (Tú)

  450,000